ISIC – výhody pro studenty

ISIC – výhody pro studenty

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let! Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar.

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 130 000 místech, z toho Vás čeká přes 2 200 slev jenom v ČR.

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií.

Existují dva druhy průkazu ISIC – jednorázová průkaz, kterou si můžete koupit online či v síti našich agentských prodejců, nebo rozšířenější školní průkaz ISIC, který vydávají přímo samy školy, ať vysoké, nebo střední.

ISIC Scholar

ISIC Scholar je speciální průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Průkaz ISIC Scholar je možno získat na počkání u vybraných prodejců.

Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Platnost

Základní platnost průkazu je od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího – max. tedy 16 měsíců. Všechny karty, vydané v rámci tohoto cyklu, mají tedy stejnou platnost, bez ohledu na termín vystavení.

V období září až prosinec se tak můžete setkat s platnými průkazy ze dvou období, vydávají se však již jen karty s novou platností.

Školní průkaz ISIC 

Naprostá většina průkazů ISIC, vydávaných v České republice, má formu kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta. Takový průkaz vydávají přímo školy zapojené v projektu ISIC školám, které jako jediné mají právo prodlužovat platnost svých průkazů.

Kombinovaný průkaz studenta s licencí ISIC je vydáván na celou dobu studia na téměř všech veřejných VŠ, mnoha soukromých VŠ a na více než 500 středních škol po celé ČR. Jeho výhodou je jeho cena a systém elektronického prodlužování platnosti bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nového průkazu ISIC.
Průkazy vydávané na školách zapojených v projektu „ISIC školám“ obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další).