Kulturní a sportovní aktivity

Kulturní a sportovní aktivity

Studenti JAMU se mohou také zúčastňovat akcí Studentské asociace při Masarykově univerzitě, která spojuje zahraniční studenty na MU, podporuje kontakty mezi českými a zahraničními studenty, organizuje mnoho zajímavých akcí a výletů s poznáváním pamětihodností jak v Česku, tak i v sousedních zemích (Polsko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko). Informace o studentské asociaci MU naleznete na www.rect.muni.cz, e-mail: escrect.municz

Současně upozorňujeme, že před i po vašem návratu ze studijního pobytu můžete udržovat kontakty se zahraničními studenty, kteří na JAMU přijíždějí studovat. Jednak tím sami yískáte nové přátele, možnost komunikovat s rodilými mluvčími a navíc pomůžete zahraničním studentům lépe se začlenit do kolektivu studentů JAMU. Seznam zahraničních studentů a jejich národnost, případně obor studia vám fakultní i institucionální koordinátoři programu Socrates/Erasmus rádi sdělí.