Stipendia a poplatky

Stipendia a poplatky

Poplatky spojené se studiem

Poplatky spojené se studiem upravuje Rozhodnutí rektora č. 2/2017.

Stipendia

Ubytovací stipendium

Nárok na získání ubytovacího stipendia má student při současném splnění všech následujících podmínek:

 1. je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia
 2. nepřekročil standardní dobu stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán
 3. nemá trvalé bydliště na území okresu, ve kterém leží škol

Formulář žádosti (IS JAMU v Brně)

Sociální stipendium

Sociální stipendium může být studentovi přiznáno v případě tíživé sociální situace studenta.

Prospěchové stipendium

 1. Výše prospěchového stipendia činí 7.000,- Kč.
 2. Prospěchové stipendium se přizná studentovi za vynikající studijní výsledky během stipendijního období, kterým je celé studium.
 3. Prospěchové stipendium se přizná studentovi, který dosáhl celkového studijního průměru nejméně 95 bodů a složil státní zkoušku s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být studentovi přiznáno v případech zvláštního zřetele hodných, zejména:
a) v prokázané výši nákladů účasti studenta na

1. umělecké soutěži,

nebo

2. akci při plnění studijních úkolů vyplývající ze studijních plánů,

b) pro finanční zajištění projektů podporujících rozvoj JAMU při uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojené vzdělávací či umělecké činnosti.

Stipendium na podporu studia

Stipendium na podporu studia může být studentovi přiznáno
a) na podporu studia v zahraničí v rámci institucionálně podporovaného studijního programu,

nebo

b) v České republice

Dokumenty

  Prohlédnout složku v IS: /do/54/doc/5499/form_stip/ (může obsahovat více souborů).

  Formuláře

   Prohlédnout složku v IS: /do/54/doc/5499/Vnitrni_predpisy/stipedijni_rad-formulare/ (může obsahovat více souborů).