Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium

Nárok na získání ubytovacího stipendia má student při současném splnění všech následujících podmínek:

  1. je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia
  2. nepřekročil standardní dobu stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán
  3. nemá trvalé bydliště na území okresu, ve kterém leží škol

Formulář žádosti (IS JAMU v Brně)

Dokumenty

New Old A-Z Z-A

    Show folder in IS: /do/54/doc/5499/form_stip/ (may contain more files).