Studijní programy

V souladu s Novelou zákona o vysokých školách přechází JAMU postupně ze stávajících studijních oborů na studijní programy se specializacemi. Po několik let tak budou souběžně studovat studenti ve studijních oborech, na které byli přijati a postupně budou přijímání studenti do již nově akreditovaných studijních programů a jejich specializací.

Obě fakulty, divadelní i hudební, uskutečňují tříleté bakalářské studijní programy a na ně navazující dvouleté magisterské studijní programy. Obě fakulty také nabízejí některé tzv. nenavazující magisterské studijní programy (čtyřleté nebo pětileté). Na obou fakultách lze pokračovat ve studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu.

Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Dramaturgie a režie
Scénografie
[SCENOGR]
Divadelní produkce a jevištní technologie

Divadelní produkce a jevištní technologie
Dramaturgie a režie
Scénografie
Hudební fakulta

Multimediální tvorba
Klavírní pedagogika
Hra na dechové nástroje
Hra na varhany a duchovní hudba
Historická interpretace
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz

Dirigování, zpěv a operní režie

Hra na varhany
Hra na bicí nástroje a jazz
Historická interpretace
Hra na strunné nástroje
Hudební produkce
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)
Hra na dechové nástroje
Multimediální tvorba

Hudební produkce
Kompozice a teorie kompozice
Interpretace a teorie interpretace
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta