Data získávaná z IS

Postup pro aktualizace personálních informací: https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=40121

Profil osoby

prof. Mgr. Petr Oslzlý
tel: 54259 1326
e-mail: oslzly@jamu.cz
UČO: 5096
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého
Mozartova 1 662 15 Brno

Name Type Year
OSLZLÝ, Petr. Společenství věřících a komediantů. In Eva Tkadlečková. Parrésia / Ráj srdce a labyrin světa / ALMANACH 1996 - 2021. Horní Dubenky: Farní sbor ČCE, 2021. s. Nestr., 5 s. Stať ve sborníku 2021
OSLZLÝ, Petr. Svatba (a další...) K setkání Husy na provázku s Bertoltem Brechtem. In Jaroslav Vostrý, Miroslav Plešák. Problém Brecht I. U nás. Praha: Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze, 2021. s. 80-104. Edice Disk velká řada, svazek 45. ISBN 978-80-7331-579-5. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2021
OSLZLÝ, Petr. Divadlo Husa na provázku a Jiří Mahen. In Jiří Poláček. Jiří Mahen v množném čísle. Boskovice: Nakladatelství Albert, 2021. s. 85-94. ISBN 978-80-7326-324-9. Stať ve sborníku 2021
OSLZLÝ, Petr. Násilí v umění a jak může působit reflexe kritiky. In Konference o kritice 2018. 2019. Vyžádané přednášky 2019
OSLZLÝ, Petr. Divadlo za demokracii - Theatre for Democracy. In Divadlo za demokracii - Theatre for Democracy. první. Brno: JAMU, 2019. s. 63-107. ISBN 978-80-7460-166-8. Stať ve sborníku 2019
OSLZLÝ, Petr. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7. Odborná kniha 2017
OSLZLÝ, Petr. Issues in the Reconstruction and Analysis of Bolek Polívka's Authorial Production of Am a Ea. In Andrea Jochmanová. Current Issues in Performance Analysis. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. s. 135-143. ISBN 978-80-7460-111-8. Stať ve sborníku 2017
OSLZLÝ, Petr. Together / Společně - Labyrinth of the World and Paradise of the Heart - Labyrint svět a ráj srdce - Kopenhagen - Kodaň 1983. 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 394 s. ISBN 978-80-7460-130-9. Odborná kniha 2017
OSLZLÝ, Petr a KOL. LET HUSY z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. 1. vyd. Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), 2017. 768 s. ISBN 978-80-7460-121-7. Odborná kniha 2017
OSLZLÝ, Petr a Kateřina FOJTÍKOVÁ. Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň. In Eva Tálská aneb Se mnou smrt a kůň. Praha: Pražská scéna, 2011. 379 s. Režie, 12. ISBN 978-80-86102-64-1. Odborná kniha 2011
OSLZLÝ, Petr. Úvodem k unikátnímu svědectví: Jaroslav Svoboda ? Nebyl jsem pouhým účastníkem. Divadelní revue. 2010, roč. 21, č. 3, 14 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2010
OSLZLÝ, Petr. Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985). In Commedia dell'arte Divadla na provázku (1974 - 1985). Brno: JAMU, 2010. 284 s. ISBN 978-80-86928-88-3. Odborná kniha 2010
OSLZLÝ, Petr. Vladimír Čermák divadelník. In Vladimír Čermák (člověk - filozof - soudce). Brno: Masarykova Univerzita Brno (nakladatelství), 2009. 3 s. ISBN 978-80-210-4946-8. Stať ve sborníku 2009
OSLZLÝ, Petr. IV. Mezinárodní symposium divadelní antropologie. 2007. Uspořádání konference 2007
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol III. 2007. Uspořádání konference 2007
OSLZLÝ, Petr. Dramaturgie jako konceptuální umělecký výkon na hranici divadla a jiných druhů umění. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 105-112. ISBN 978-80-86928-24-1. Stať ve sborníku 2007
OSLZLÝ, Petr. Dramaturgie jako filosofické a tvarové hledání a utváření občanského postoje. In Přednáška o divadle a umění. Brno: JAMU Brno, 2007. s. 53-58. ISBN 978-80-86928-24-1. Stať ve sborníku 2007
OSLZLÝ, Petr. ...vzít na text pouze nůžky... In Hrabalina rediviva. Praha: Filosofia, 2006. s. 131-141. ISBN 80-7007-244-X. Stať ve sborníku 2006
OSLZLÝ, Petr. Na hranici mezi literaturou a divadlem. In Peter Scherhaufer - Učitěľ šašků. Bratislava: Bratislava NM Code, 2006. s. 49-66. ISBN 80-969195-1-2. Stať ve sborníku 2006
OSLZLÝ, Petr. Affrontare il testo noc le forbici. In Intorno a Bohumil Hrabal. Udine: Forum, 2006. s. 137-147. ISBN 88-8420-326-0. Stať ve sborníku 2006
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol II. 2005. Uspořádání konference 2005
OSLZLÝ, Petr. Mezinárodní seminář doktorských studií divadelních škol I. 2003. Uspořádání konference 2003
OSLZLÝ, Petr. Jan Šimek - Příběhy soch. In Jan Šimek - Příběhy soch. Brno: Atlantis, 1998. ISBN 80-7108-165-5. Odborná kniha 1998
OSLZLÝ, Petr. Republique Tcheque: D´un Théatre enchainé a un théatre de liberté. In In 2eme Forum du Théatre Européen. Loire en Rhone: Conceil Generale Loire en Rhone avec La Convencion th. eur., 1998. s. 142;145. ISBN 2-910203-26-3. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 1998
OSLZLÝ, Petr. Moje první revoluce. Divadelní noviny. 1997, roč. 6, č. 6, s. 3;3. ISSN 1210-471X. Článek v odborném periodiku 1997
OSLZLÝ, Petr a Vladimír NOVOTNÝ. Odkrývání dramatických situací: Pokus o paleoteatrologii. In Odkrývání dramatických situací: Pokus o paleoteatrologii. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 1997. ISBN 80-85429-34-9. Odborná kniha 1997
OSLZLÝ, Petr. Divadlo ve svatém kruhu!? Proglas. 1995, roč. 6, č. 2, s. 21;25. ISSN 0862-6731. Článek v odborném periodiku 1995
OSLZLÝ, Petr. Otevření českého centra ve Vídni. Proglas. 1994, roč. 5, č. 2, s. 55;56. ISSN 0862-6731. Článek v odborném periodiku 1994
OSLZLÝ, Petr. Město či krajina české kultury. Proglas. 1994, roč. 5, č. 4, s. 57;58. ISSN 0862-6731. Článek v odborném periodiku 1994

Studijní program

Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Dramaturgie a režie
Scénografie
[SCENOGR]
Divadelní produkce a jevištní technologie

Divadelní produkce a jevištní technologie
Scénografie
Dramaturgie a režie
Hudební fakulta

Hra na varhany a duchovní hudba
Hra na dechové nástroje
Historická interpretace
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz

Dirigování, zpěv a operní režie

Historická interpretace
Hudební produkce
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje

Hudební produkce
Kompozice a teorie kompozice
Interpretace a teorie interpretace
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta

Oddělení

Studijní oddělení

Skupinový orgán školy

Akademický senát HF

Předseda

Členové

Dokumenty

Kalendář

Složka(y) z dokumentového serveru

New Old A-Z Z-A

    Show folder in IS (may contain more files)/do/jamu/doc/5451/mslj/

    Dále: umělecká díla, seznam zaměstnanců (kontakty)

     

    Libor Spáčil