Podpora tvůrčích činností

Podpora tvůrčích činností

Na podporu tvůrčích činností studentů a pedagogů zřídila JAMU tři projektové soutěže, ve kterých jsou rozdělovány finanční prostředky umožňující realizovat umělecké, výzkumné a vzdělávací projekty.

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU finančně podporuje projekty akademických pracovníků JAMU, které přispívají k rozvoji JAMU vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činností.

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU  je určen pro finanční zajištění projektů podporujících rozvoj JAMU při uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojené vzdělávací či umělecké činnosti.

Studentská grantová soutěž JAMU poskytuje finanční podporu na realizaci výzkumných a umělecko-výzkumných projektů studentů doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU.

Umělecko-výzkumný projekt Cykly doktoranda Vítězslava Větrovce realizovaný v Turecku
Umělecko-výzkumný projekt Cykly doktoranda Vítězslava Větrovce realizovaný v Turecku