Umělecká tvorba

Umělecká tvorba

Umělecká tvorba je naším posláním. Umělecká tvorba má na JAMU mezi tvůrčími činnostmi nejvýznamnější postavení a je neoddělitelně propojená se všemi dalšími školními aktivitami. Základem pedagogického sboru jsou výrazné umělecké osobnosti, které aktivně působí v umělecké praxi a významně spoluutvářejí současnou podobu českého i světového dramatického a hudebního umění. Umělecké výkony našich pedagogů lze vyhledat v Registru uměleckých výstupů.

Festival bicích nástrojů
Festival bicích nástrojů

Umělecká tvorba je také nedílnou součástí studia na JAMU. Od zahájení studia se studenti vedle seznamování s teorií a historií svých oborů věnují vlastní umělecké tvorbě a získané poznatky a vědomosti aplikují na tvorbu vlastních uměleckých děl a výkonů. Po celou dobu studia se v uměleckých dovednostech zdokonalují a získávají nové zkušenosti, aby hned po absolutoriu mohli nastoupit do umělecké praxe. Absolventské výkony našich studentů je možné sledovat zejména v Divadle na Orlí,  Studiu Marta  či při absolventských koncertech  na Hudební fakultě. Jejich aktuální přehled naleznete v kalendáři událostí.

Inscenace Footloose v Divadle na Orlí
Inscenace Footloose v Divadle na Orlí

Fakulty JAMU organizují řadu mezinárodních soutěží a přehlídek, na kterých naši studenti mohou porovnat své dovednosti s mladými umělci z celého světa a získat tak jedinečné zkušenosti i osobní kontakty, například Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka či Mezinárodní hudební festival Setkávání nové hudby Plus. Informace o dalších přehlídkách a prezentacích studentské tvorby naleznete na stránkách Divadelní fakulty a Hudební fakulty. Vybrané studentské projekty také představujeme na stránce Studentská tvorba.

Pouliční divadlo studentů JAMU
Pouliční divadlo studentů JAMU

Pro realizaci studentských uměleckých děl a výkonů JAMU disponuje technicky plně vybavenými prostoryDivadle na Orlí a Studiu Marta, mistrovskými hudebními nástroji, nahrávacím studiem, rozhlasovým a televizním studiem, moderně vybavenými učebnami a zkušebnami.

Nahrávací studio JAMU
Nahrávací studio JAMU

Uměleckou kvalitu našich studentů potvrzují i jejich četné úspěchy v mezinárodních soutěžích, za všechny jmenujme alespoň klavíristu Pavla Zemena, jenž v roce 2017 na Mezinárodní interpretační soutěži v italském Lonigu získal cenu Grand Prix a doporučení „umělce 21.století“, v březnu 2018 získal cenu Grand Prix na Mezinárodní klavírní soutěži ve Vídni a ve stejném roce byl semifinalistou jedné z největších interpretačních soutěží na světě, Leeds Piano Competition, či herce Pavola Seriše, jehož autorské inscenace byly nedávno oceněny na festivalech v Itálii, Estonsku, Maroku či Íránu.

Pavel Zemen
Pavel Zemen, laureát Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v oboru klavír