Umělecká tvorba

Umělecká tvorba

Umělecká tvorba je naším posláním. Umělecká tvorba má na JAMU mezi tvůrčími činnostmi nejvýznamnější postavení a je neoddělitelně propojená se všemi dalšími školními aktivitami. Základem pedagogického sboru jsou výrazné umělecké osobnosti, které aktivně působí v umělecké praxi a významně spoluutvářejí současnou podobu českého i světového dramatického a hudebního umění. Umělecké výkony našich pedagogů lze vyhledat v Registru uměleckých výstupů.

Festival bicích nástrojů
Festival bicích nástrojů

Umělecká tvorba je také nedílnou součástí studia na JAMU. Od zahájení studia se studenti vedle seznamování s teorií a historií svých oborů věnují vlastní umělecké tvorbě a získané poznatky a vědomosti aplikují na tvorbu vlastních uměleckých děl a výkonů. Po celou dobu studia se v uměleckých dovednostech zdokonalují a získávají nové zkušenosti, aby hned po absolutoriu mohli nastoupit do umělecké praxe. Absolventské výkony našich studentů je možné sledovat zejména v Divadle na Orlí,  Studiu Marta  či při absolventských koncertech  na Hudební fakultě. Jejich aktuální přehled naleznete v kalendáři událostí.

Inscenace Footloose v Divadle na Orlí
Inscenace Footloose v Divadle na Orlí

Fakulty JAMU organizují řadu mezinárodních soutěží a přehlídek, na kterých naši studenti mohou porovnat své dovednosti s mladými umělci z celého světa a získat tak jedinečné zkušenosti i osobní kontakty, například Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka či Mezinárodní hudební festival Setkávání nové hudby Plus. Informace o dalších přehlídkách a prezentacích studentské tvorby naleznete na stránkách Divadelní fakultyHudební fakulty. Vybrané studentské projekty také představujeme na stránce Studentská tvorba.

Pouliční divadlo studentů JAMU
Pouliční divadlo studentů JAMU

Pro realizaci studentských uměleckých děl a výkonů JAMU disponuje technicky plně vybavenými prostoryDivadle na OrlíStudiu Marta, mistrovskými hudebními nástroji, nahrávacím studiem, rozhlasovým a televizním studiem, moderně vybavenými učebnami a zkušebnami.

Nahrávací studio JAMU
Nahrávací studio JAMU

Uměleckou kvalitu našich studentů potvrzují i jejich četné úspěchy v mezinárodních soutěžích, za všechny jmenujme alespoň klavíristu Pavla Zemena, jenž v roce 2017 na Mezinárodní interpretační soutěži v italském Lonigu získal cenu Grand Prix a doporučení „umělce 21.století“, v březnu 2018 získal cenu Grand Prix na Mezinárodní klavírní soutěži ve Vídni a ve stejném roce byl semifinalistou jedné z největších interpretačních soutěží na světě, Leeds Piano Competition, či herce Pavola Seriše, jehož autorské inscenace byly nedávno oceněny na festivalech v Itálii, Estonsku, Maroku či Íránu.

Pavel Zemen
Pavel Zemen, laureát Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v oboru klavír