Možnosti financování výzkumu a studentských projektů

Možnosti financování výzkumu a studentských projektů

Granty udělované JAMU

Studentská grantová soutěž (specifický vysokoškolský výzkum)

 • Podpora základního výzkumu i uměleckého výzkumu (artistic research)
 • Určen studentům doktorského a magisterského stupně studia
 • Vyhlášení soutěže je každý rok v prosinci
 • Stránky studentské grantové soutěže 

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti

Grant Rudolfa Firkušného

 • Uděluje rektor na podporu zahraničního pobytu studenta JAMU
 • Žádosti lze podávat kdykoli v průběhu roku
 • Stránky grantu Rudolfa Firkušného

Výzkumné granty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Ministerstvo kultury ČR

Umělecké granty

Databáze grantů na webu Divadlo.cz

Ministerstvo kultury

Divadelní grant DILIA

Nadace Český literární fond

 • Podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství
 • Více informací zde: http://www.nclf.cz/cz/system-podpor.html

Nadace Život umělce

Kulturní granty města Brna

Kulturní granty Jihomoravského kraje

 • Podpora divadelních, tanečních a hudební projektů realizovaných na území Jihomoravského kraje nebo projektů, jejichž realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem
 • Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Mezinárodní visegrádský fond

 • Podpora projektů spolupráce partnerů ze zemí visegrádského regionu a uměleckých rezidencí v těchto zemích
 • Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/

Hlávkova nadace

 • Nadační příspěvky ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia
 • Více informací zde: http://www.hlavkovanadace.cz/

Pro možnosti podpory zahraničních výzkumných a uměleckých projektů a studijních pobytů kontaktujte zahraniční oddělení:

Oddělení nenalezeno