Umělecká rada

Umělecká rada JAMU 2014 – 2018

Umělecká rada JAMU je samosprávným akademickým orgánem, který tvoří nejvýznamnější umělecké osobnosti z řad pedagogů JAMU i tvůrců mimo akademickou obec JAMU a mezi jehož hlavní úkoly patří projednávání dlouhodobého záměru JAMU a schvalování návrhů na jmenování profesorem před jejich předložením ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

Předseda

Členové

Dokumenty