V klarinetové soutěži Sava Dimitrov v Sofii se prosadil student HF JAMU Aleš Tvrdík

Mladý klarinetista Aleš Tvrdík, který je studentem druhého ročníku bakalářského studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Mgr. Milana Poláka a  doc. MgA. Víta Spilky, se prosadil v Mezinárodní klarinetové soutěži Sava Dimitrov v bulharské Sofii. V prestižním klání skončil Tvrdík v kategorii E do šestadvaceti let na krásném třetím místě.

Prestižní klání se totiž mělo původně konat na jaře tohoto roku. Bylo však díky pandemii koronaviru přesunuto na podzim. Situace však stále neumožňovala soutěž uspořádat přímo v Sofii klasickým způsobem, a tak se organizátoři soutěže rozhodli, že přehlídku uspořádají online. Virtuální podoby soutěže se účastnili klarinetisté od Ruska, Nového Zélandu přes značnou část Evropy po Spojené státy americké či Venezuelu. Na klavír brněnského soutěžícího doprovázela přímo v aule a koncertní sálu Hudební fakulty JAMU její proděkanka doc. MgA. Jana Goliášová. „Když jsem se dozvěděl, že jsem byl v předkole vybraný začala intenzivní příprava na tři vlastní soutěžní kola. Prakticky po celou tuto dobu byly ovšem školy zavřené, a tak byla tato příprava naprosto ojedinělá,“ uvedl Aleš Tvrdík. Dodal, že příprava na soutěž formou distančního kontaktu s vyučujícím je podstatně komplikovanější než při běžné výuce. Musel navíc natočit všechna tři soutěžní kola v průběhu pouhých dvou dní, k čemuž podle něj na klasických soutěžích obvykle nedochází.

Organizátoři soutěže mezi 16. do 20. prosincem streamovali nahrávky všech soutěžících přes Facebook na YouTube, každý soutěžící tak mohl slyšet své konkurenty. „Z mého pohledu to byl důležitý moment soutěže. Každý měl možnost slyšet různá pojetí skladeb, a tudíž získat inspiraci i přehled o aktuální interpretační úrovni,“ uvedl mladý laureát Tvrdík.

Soutěžní repertoár v Tvrdíkově kategorie E se skládal ze čtyř kol. Do předkola musel každý uchazeč natočit první větu klarinetového koncertu A dur, K. 622 Wolfganga Amadea Mozarta. Poté následovala tři soutěžní kola. V prvním byla povinná jedna sólová skladba 20. století z výběru těch nejznámějších a dále jedna volitelná skladba. „Já jsem zvolil Thema con variazioni of Jeana Francaixe, což je hravá, virtuózní skladba, která je mi velmi blízká a mám s ní bohaté zkušenosti,“ vysvětlil Tvrdík. V druhém kole soutěžící vybírali mezi dvěma sonátami Johannesa Brahmse pro klarinet a klavír. Tvrdil si zvolil sonátu f moll, Op. 120. V kole finálovém pak byl již celý Mozartův klarinetový koncert A dur, K. 622.

Soutěž je pojmenovaná po významném bulharském pedagogovi a zakladateli tamní klarinetové školy. Byl jím profesor Sava Dimitrov, laureát mnoha významných soutěží a respektovaný sólista. Výkony soutěžících hodnotila porota složená z předních pedagogů či sólistů z celého světa. Českou republiku zastupovali dva soutěžící. V kategorii C do osmnácti let to byla Natálie Hrdová, studentka čtvrtého ročníku Pražské konzervatoře ve třídě Milana Poláka, která ve své kategorii nakonec za doprovodu doc. Goliášové dokonce zvítězila.

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.

Další info o soutěži https://1url.cz/Nzb4f

Videa také s výkony obou mladých talentů https://1url.cz/Pzb4g

FOTO: Archiv Aleše Tvrdíka