Fotogalerie z Vánočního koncertu HF JAMU

Ani letos nepřišli zájemci o populární Vánoční koncert Hudební fakulty JAMU, který byl včera streamovaný ze zdejšího koncertního sálu. Slavnostní podvečer zahájil rektor brněnské umělecké akademie Petr Oslzlý spolu s novou děkankou fakulty Barbarou Marií Willi. Předchozí děkan fakulty Jindřich Petráš připomněl více než patnáctiletou historii oblíbeného a vyhledávaného koncertního pořadu. V hodinovém programu ze slavnostně nasvícené auly zazněly skladby od baroka po současnost v podání studentů a předních pedagogů školy.
?Luboš Mareček