Tento web je určen pouze pro testovací účely!

Aktuální informace najdete na stávajícím oficiálním webu školy na www.jamu.cz.
Děkujeme za pochopení
.

Univerzita třetího věku / CŽV

Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii.

V českém prostředí došlo k založení první univerzity třetího věku v roce 1986 v Olomouci. První akademická však vznikla na 1. lékařské fakultě UK v Praze a naplno se tento trend rozvinul po roce 2000. V současnosti tuto možnost nabízí většina českých veřejných vysokých škol. Na každý kraj vychází minimálně jedna univerzita třetího věku, takže možnost studovat i v pozdějším věku mají skutečně všichni. Další univerzity navíc vznikají i v rámci vyšších odborných škol a fakult, které jsou pobočkami velkých vysokých škol v menších městech.

Podstatou univerzity třetího věku je:

Divadelní fakulta JAMU v Brně nabízí v ak. roce 2017/2018 třídílný cyklus přednášek, který tematicky navazuje na předchozí kurzy a které jsou připravovány pro seniory v rámci celoživotního vzdělávání pro kalendářní rok 2017.

Více na webu fakulty.

Hudební fakulta JAMU v Brně nabízí v ak. roce 2017/2018 následující jednosemestrální kurzy: Lidé za hudbou, Paní hudba ve staletém vývoji, Básníci klavíru ii, Lidský hlas – zdroj emocí, mocný nástroj-

Více na webu fakulty.