Univerzita třetího věku / CŽV

Univerzita třetího věku / CŽV

Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii.

V českém prostředí došlo k založení první univerzity třetího věku v roce 1986 v Olomouci. První akademická však vznikla na 1. lékařské fakultě UK v Praze a naplno se tento trend rozvinul po roce 2000. V současnosti tuto možnost nabízí většina českých veřejných vysokých škol. Na každý kraj vychází minimálně jedna univerzita třetího věku, takže možnost studovat i v pozdějším věku mají skutečně všichni. Další univerzity navíc vznikají i v rámci vyšších odborných škol a fakult, které jsou pobočkami velkých vysokých škol v menších městech.

Podstatou univerzity třetího věku je:

  • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)
  • platí se zápisné (řádově stovky korun za semestr)
  • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)
  • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu zdroj
    (Wikipedie)

Divadelní fakulta JAMU nabízí v ak. roce 2017/2018 třídílný cyklus přednášek, který tematicky navazuje na předchozí kurzy a které jsou připravovány pro seniory v rámci celoživotního vzdělávání pro kalendářní rok 2017.

Více na webu fakulty.

Hudební fakulta JAMUnabízí v akademickém roce 2019/2020 jednosemestrální kurzy BÁSNÍCI KLAVÍRU III, PRO KAŽDÉHO NĚCO, BÁSNÍCI KLAVÍRU IV, PANÍ HUDBA NA MORAVĚ.

Více na webu fakulty.