Zahraniční studijní stáže / ERASMUS +

Zahraniční studijní stáže / ERASMUS +

Studentům vysokých škol je umožněno vyjet na studijní stáž nebo pracovní stáž.

JAMU v Brně umožňuje výjezdy svých studentů na studijní stáže do vysokých škol, se kterými je uzavřena bilaterární smlouva o spolupráci. Seznam smluv se pravidelně aktualizuje. Více informací studenti obdrží na zahraničním oddělení jednotlivé fakulty: konarkova@jamu.cz; lahodova@jamu.cz a na zahraničním oddělení rektorátu dostalova@jamu.cz.

Erasmus+ je program Evropské unie na podporu vzdělávání, výchovy, mládeže a sportu na období 2014-2020. Tento program navazuje na předcházející programy zaměřené na podporu vzdělávání a pokračuje mimo jiné v podpoře individuálních mobilit studentů a zaměstnanců vysokých škol.

30 let programu Erasmus

https://mujerasmus.cz/

Aktuální informace o novém programu Erasmus+ pro období 2014-2020 naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naerasmusplus.cz.

Podmínky

Studijní stáž může absolvovat student nejdříve ve druhém ročníku vysokoškolského studia. Pracovní stáž lze připravit už i v prvním ročníku vysokoškolského studia. Student může vyjet opakovaně na studijní i pracovní stáž v maximální délce 12 měsíců na každém stupni studia. Jeden výjezd studenta za účelem studia musí být nejméně v délce 3 měsíců, pracovní stáž může student absolvovat již od délky nejméně 2 měsíců.

Měsíční sazby stipendií závisí na tom, do jaké země student na mobilitu vyjíždí:

Skupina 1
Účastnické země s vyššími životními náklady

Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko

Skupina 2
Účastnické země se středně vysokými životními náklady

Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Island, Turecko

Skupina 3
Účastnické země s nižšími životními náklady

Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, bývalá jugoslávská republika Makedonie

Přihlášky a informace

Interní přihláška Erasmus+

Příručka programu

Aktuální informace o novém programu Erasmus+ pro období 2014-2020 naleznete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naerasmusplus.cz.

Webové stránky programu